Компанията

default
Нашата дейност

Нашата дейност

Проектиране, изработка и монтаж на електрически инсталации, алармени, телефонни, пожароизвестителни, пожарооповестителни и озвучителни системи, домофонни уредби, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, структурно окабеляване и монтаж  на апаратура за слаботокови инсталации и мрежи

Това, което прави фирмата успешна, желана и предпочитан партньор е:
  • Стриктно изпълнение на проектите и стандартите в България и ЕС;
  • Използване само на висококачествени материали;
  • Стремеж към намаляване дела на труда за сметка на използването  на  нови технологии и високопроизводителни инструменти и механизация;
  • Кратки срокове на изпълнение;
  • Опростена организационна структура и ниски административно-управленски разходи ;
  • Конкурентни цени;
  • Фактът, че фирмата вече е сертифицирана по ISО 9001.

 

История

Първоначално дейността стартира през 1992 г. с проектиране и монтаж на алармени системи, впоследствие през 1995 г. към нея се добавя проектиране и монтаж на домофонни уредби и системи. През 1997 г. започва развиването на нова дейност - изработване и монтаж на силнотокови и слаботокови електрически инсталации, която сега е основната дейност на фирмата. През 1998 г. фирмата започва да монтира системи за видеонаблюдение и озвучаване, а през 2000 г. и на пожароизвестителни, телефонни и компютърни системи.

Съгласно съдебната регистрация фирмата е с широк предмет на дейност, но фактическият предмет на дейност е:"Проектиране, изработка и монтаж на електрически инсталации, алармени, телефонни и компютърни, пожароизвестителни и озвучителни системи, домофонни уредби и системи за видеонаблюдение''.

Краткосрочните цели на фирмата са разширяване в областта на проектирането на ел. проекти и проекти за сградна автоматизация, нещо за което двама от специалистите на фирмата вече притежават нужния сертификат, а именно „ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ”, и изработката и монтажа на посочените силно - и слаботокови системи в големи строителни обекти – хотели, бизнес сгради, търговски комплекси.

Другата голяма цел на фирмата е усъвършенстване в изграждането на системи за контрол на достъпа, каквито имаме изградени на няколко обекта, и то като „Online” с-ми..

Третата цел на фирмата беше регистрация по IS0 9001, което вече е факт. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001 от 14.11.2007год. от „Германски Лойд”.