Стриктно изпълнение на проектите и стандартите в България и ЕС

View more

Само висококачествени материали и кратки срокове на изпълнение

Дейност на фирмата

Фирма Стева-2 ЕООД се занимава с проектиране, изработка и монтаж на ел. инсталации, алармени, телефонни, пожароизвестителни, пожарооповестителни и озвучителни системи, домофонни уредби, системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, структурно окабеляване и монтаж на апаратура за слаботокови инсталации и мрежи.
Виж всички услуги Виж сертификати

Фирмата има изградена собствена база за производство на ел. табла, складове за ел. оборудване

300 +
Завършени обекта

Няколко думи за нас

Това, което прави фирмата успешна, желана и предпочитан партньор е:
  • Стриктно изпълнение на проектите и стандартите в България и ЕС;
  • Използване само на висококачествени материали;
  • Стремеж  към  намаляване дела  на труда за сметка  на използването  на  нови технологии и високопроизводителни инструменти и механизация;
  • Кратки срокове на изпълнение;
  • Опростена   организационна   структура   и   ниски   административно-управленски разходи ;
  • Конкурентни цени;
  • Фактът, че фирмата вече е сертифицирана по ISО 9001.
Виж още

Изпълнени проекти

На Вашето внимание представяме по – големите обекти, на които „Стева-2” ЕООД е изпълнявала цялостно ел. захранване и обзавеждане – силнотокови и слаботокови инсталации