Услуги

default

Пожароизвестяване и оповестяване

Пожароизвестяване и оповестяване
Пожароизвестителната инсталация представлява система за локализиране на пожар и съответно уведомяването на хората в сградата за напускането ѝ. Редовното обслужване от сертифицирана фирма като нашата, е от голямо значение за изправността на системата.